Johdanto
Aineisto
Väritysperiaate
Väriasteikko
Animaatiot

Suositeltu viittaustapa:

Pukkala E, Patama T. Syövän ajallinen ja alueellinen vaihtelu kartta-animaatioina Suomessa 1953-2008. Suomen Syöpärekisteri 2010:
astra.cancer.fi/cancermaps/suomi5308/fi/

In English/Suomeksi