Syövän ajallinen ja alueellinen vaihtelu kartta-animaatioina Suomessa 1953-2008


Eero Pukkala, Toni Patama

Suomen Syöpärekisteri
Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos


Pieni Roobertinkatu 9
00130 Helsinki
www.syoparekisteri.fiSyöpäilmaantuvuuden spatiaalisen ja ajallisen vaihtelun visualisointi

Tämä elektroninen julkaisu kuvailee yleisimpien syöpätyyppien ilmaantuvuuden alueellisia ja ajallisia vaihteluita Suomessa 56 vuoden aikana kartta-animaatioina. Tavoitteena on ollut, että animaatiot olisivat tutkijoiden, päättäjien ja kaikkien muidenkin helposti käytettävissä ja tulkittavissa.